It’s all-in the mix

We leven in een digitaal tijdperk waarin technologie onze tweede habitat geworden is. Dat maakt ook dat we steeds meer digitale voetsporen achterlaten. De moderne consument heeft de mogelijkheid om waar hij ook is online te gaan.

Tot voor kort was het de marketeer die bepaalde hoe hij de consument ging verleiden. Tegenwoordig is het de consument zelf die besluit welke kanalen hij wanneer gebruikt. En dat maakt dat marketing een complexer gegeven wordt.

En dan komt het erop aan om de juiste keuzes te maken. Lees: kiezen voor een goede marketingmix mét aangepaste inhoud. En daar durft het in de praktijk wel eens fout te lopen, merken we. De vele marketingtechnieken worden te pas en te onpas ingezet, omdat men vaak niet meer weet van welk hout pijlen maken. Toch kan je met de juiste ingrediënten grote resultaten neerzetten. Zelfs met de kleinste budgetten.

Naast de klassieke kanalen, kan je ook gaan inzetten op e-mail en social media. Twee krachtige kanalen maar elk met hun eigen toepassingen. Want de consument gebruikt elk kanaal voor een ander doeleinde. Zo wordt social media voornamelijk gebruikt om zich op de hoogte te stellen van sociale wetenswaardigheden. Het entertainmentgehalte is hier dus sterker aanwezig. E-mail daarentegen, wordt beschouwd als serieuzer kanaal waarmee je ook zakelijke banden kan smeden of onderhouden.